EYES-projektet

Et europæisk projekt om involvering af unge i klima- og energiplanlægning på lokalt niveau

Hvad er EYES?

Engaging Youth in Sustainable Energy Planning

EYES-projektet har til formål at styrke unges deltagelse og involvering i planlægning af bæredygtige lokalsamfund. Gennem en dialogbaseret proces, skal der opbygges en forståelse af, hvordan man bedst kan involvere unge i den lokale klima- og energiplanlægningsproces. Til dette skal der rekrutteres i alt 6 teams af engagerede unge fra 6 europæiske lokalsamfund, såkaldte Youth Intervention Teams (YIT)  – der skal spille sammen med lokalsamfundene. I Sønderborg bliver teamet af unge kaldt Sønderborg Ungeklimaråd. På nuværende tidspunkt er gruppen en arbejdsgruppe under Sønderborg Ungdomsråd.

Sønderborg er en dansk mellemstor kommune som er internationalt kendt for sit energiomstillingsprogram – ProjectZero. Med ProjectZero-visionen arbejder Sønderborg på at blive CO2-neutral i 2029. I den ramme arbejder kommunen dagligt med emner som bæredygtighed, aktivt medborgerskab og ‘life-long learning’ konceptet. Sønderborg ønsker mere borgerinddragelse i klimakampen og derfor er projektet ideel for Sønderborg kommune. Via EYES vil Sønderborg skabe unge klimaambassadører, der skal være med til at forme Sønderborgs fokus på bæredygtighed, derudover skal de forsøge, at engagere flere unge i lokalsamfundets grønne omstilling. 

Der er i alt 8 partnere involveret i EYES projektet, fordelt i 6 Europæiske lande:

spainEcoserveis og  the City of Granollers (EYES i Spanien)
denmarkEC Network og EUC Syd (EYES i Danmark)
franceAgence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon (EYES i Frankrig)
italyAgenzia Napoletana Energia e Ambiente (EYES i Italien)
bulgariaUnion of Bulgarian Black Sea Local Authorities (EYES i Bulgarien)
polandPolish Network “Energie Cités” (EYES i i Polen)

Alle partnere i projektet er med til at koordinere projektet på lokalt og internationalt plan.

Nyheder

Hold dig opdateret om EYES-projektet, og følg alle de seneste nyheder, artikler, videoer og andet om projektet her.

Sociale Medier

Se de nyeste opdateringer

Sønderborg Ungeklimaråd er godt igang med deres arbejde. Følg med på de sociale medier, og hold dig opdateret.

Something is wrong.
Instagram token error.

soenderborg_ungeklimaraad1

Follow
1

Hej med jer!!
Mine forældre valgte for lige omkring 18 ½ år siden at give mig navnet Laura Rasmussen. Jeg har to navne ind imellem, men dem ville du alligevel ikke kunne stave, så dem vil jeg ... See more

Billeder fra Sønderborg Ungeklimaråds opslag

🗣️ Hallo, hallo!

Så er det blevet tid til vores nyhedsbrev igen 💚

Konference: Uddannelse & bæredygtig ledelse i en digital fremtid | Lederne

Hvorfor uddannelse? I forbindelse med den gratis online-konference om Verdensmål nr. 4 d. 29. april 🌍

"Uddannelse & bæredygtig ledelse i en digital fremtid"

Tilmeld dig på linket herunder ... See more

Sæt kryds i kalenderen den 29. april, hvor vi afholder onlinekonferencen uddannelse og bæredygtig ledelse i en digital fremtid. Glæd dig til at høre Lykke Friis, Thomas Terney og Lisbeth Chawes. ... See more

Involver unge i den lokale klimaplanlægning

Projektmål

Via EYES-projektet ønsker man, at skabe en langvarig dynamik i Sønderborg med involvering og deltagelse af unge borgere i alle de fora, hvor der debatteres klima- og bæredygtighedsrelaterede spørgsmål.

 

Der ønskes at Sønderborg Ungeklimaråd bliver en uundværlig aktør, der systematisk bliver taget i betragtning, når der træffes politiske beslutninger, som vedrører den grønne omstilling og bæredygtighed, da dette er fundamentalt for de næste generationers fremtid. 

EYES-projektet skal demonstrere hvorfor ungeinvolvering i lokalsamfundet og i den offentlige debat er vigtig - fordi det bl.a. skaber:

Social samhørighed blandt unge.

Forbedrer unges borgerlige færdigheder og skaber aktivt medborgerskab.

Giver unge mulighed for at give deres perspektiv til de lokale politikere.

Metode

og målgruppe

I Sønderborg-området er projektets målgruppe defineret som unge i alderen 15 til 25, der bor, arbejder eller studerer i Sønderborg-området. Den etablerede gruppe af unge mennesker skal repræsentere deres aldersgruppe i den lokale klimadebat og agere som klimaambassadører. Der tillægges også en social dimension til projektet,  idet der stræbes efter at skabe en bred repræsentation af unge fra forskellige sociale baggrunde, uddannelser, etniciteter, aldre og køn. 

 

På nuværende tidspunkt består YIT gruppen/Sønderborg Ungeklimaråd af 12 medlemmer – 3 drenge og 9 piger, i aldersgruppen 15-23 år og fra forskellige uddandelsesinstitutioner . Rådet er internt delt op i aktivitetsgruppper, der løbende arbejder på projekter udvalgt af de unge. 

Borgerdeltagelse har vist sig at være et vigtigt værktøj, i forhold til at udvikle borgerlige færdigheder, værdier og skabe aktivt medborgerskab. Dette skaber mere politisk deltagelse fra borgerne, både lokalt og nationalt.

Projektpartnere

Præsentation af

EUC Syd

EUC Syd – ErhvervsUddannelsesCenter SYD er en af Sønderjyllands største uddannelsesinstitutioner. Årligt uddanner og efteruddanner institutionen mere end 20.000 elever og kursister. EUC Syd tilbyder både erhvervsuddannelser, videregående teknisk uddannelse ( post-gymnasie), IB programmer på engelsk, lederkurser og meget andet. 

Som en af hovedaktørerne i uddannelsesfeltet i Sønderborg er EUC Syd også aktivt involveret i at nå ProjectZeros-vision – at være CO2-neutral i 2029. Bæredygtighed, ansvarlig forbrugerkultur og energieffektivitet er en integreret del af alle læseplaner. Udover dette har EUC Syd også udviklet efteruddannelseskurser for lokale virksomheder, der fokuserer på CO2-neutralitet.

EUC Syd har en lang historie med at deltage i internationale projekter, og er årligt vært for mange udenlandske studerende, lærere og delegationer. Alle elever og kursister på EUC Syd har gennem deres uddannelse mulighed for at tage udenlands, for bedre at omfavne morgendagens internationale samfund.  EUC Syd er involveret i flere Erasmus+ projekter, samt projekter som: ECVet, Unesco-Asp, PIU (praktik i udlandet). EUC Syd er derfor en ideel partner i EYES-projektet, fordi institutionen omfavner Erasmus+ og læringsdimensionen i projektet. 

Præsentation af

EC Network

EC Network er en dansk konsulentvirksomhed med en bred international erfaring indenfor energiområdet. EC Network har været involveret i adskillige energi-projekter rundt omkring i Europa og Asien og har deltaget i flere EU-projekter og kampagner. Endvidere har EC Network været involveret i en række serviceydelser for Europa Kommissionen omkring bæredygtig energi, lokal energiplanlægning og finansiering af den grønne omstilling.

EC Network har stor erfaring med strategisk energiplanlægning på forskellige niveauer, herunder med involvering af de forskellige stakeholders i planlægningsprocessen. 

Af nylige projekter kan SMERGY-projektet nævnes – en succesfuld europæisk kampagne med fokus på, at kommunikere bæredygtighed og energieffektivitet  ud til unge i aldersgruppen 18 – 29 år (unge voksne). I Danmark havde kampagnen også fokus på at involvere unge i lokal klima- og energiplanlægning, og havde i den sammenhæng en række samarbejder med danske kommuner omkring forskellige aktiviteter. Dette skabte ideen til EYES-projektet.

Kampagnen, der var COP21 certificeret, blev gennemført i samarbejde med europæiske ungdomsorganisationer og havde en bred mediedækning, herunder et samarbejde med MTV Networks.

I EYES projektet er EC Network leder af en arbejdspakke, der skal sikre engageringen af unge i de forskellige lande i tråd med projektets målsætninger.

Både EUC Syd og EC Network er involveret i flere store EU intiativer, samt nationale og internationale projekter.

Kontakt & partnere

Projektleder Karin Jespersen 
kjes@eucsyd.dk

Studentermedhjælper Ellen Lykkeby Myhrmann
elm@eucsyd.dk

Projektleder Kaj Leonhart Petersen
klp@ecnetwork.dk

Studentermedhjælper Emma Klint Hansen
ek@ecnetwork.dk

Projekt video

Luk menu